بررسی عملکرد مدیریت مشتریان

بازاریابی فرایند ارائه محصول/خدمت صحیح با قیمت‌گذاری صحیح با ارائه پیامی درست در مکانی مناسب است. این موضوع بسیار فراتر از تبلیغات بوده و شامل روابط عمومی، توزیع، کارکنان، فروش و حتی بخش‌هایی از توسعه و محصول و شیوه تولید و بسته‌بندی می‌باشد. داشتن سیستم مطالعه بازار کارآمد، شرط حیات هر بنگاه اقتصادی می باشد. همواره لازم است که شناخت از بازار و مشتریان پا به پای شرکت رشد کرده و در پیشانی توسعه کسب و کار باشد.

در فرایند عارضه‌یابی بنگاه‌های اقتصادی این موارد ارزیابی می شود:

۱- مشتریان

۲- سیستم فروش

۳- کیفیت خدمات به مشتریان

۴- شناخت بازار

۵- بازاریابی

۶- وب سایت