کارکنان

کارکنان

 

در بخش ارزیابی مدیریت منابع انسانی، پرسشنامه‌هایی وجود دارد که با پاسخگویی به این سوالات، کارشناسان و تحلیل‌گران سامانه نتایج و ارزیابی‌ها را در خصوص 4 حوزه :

تعلق سازمانی

رضایت کارکنان

تشکیل تیم‌های خلاق

ارزیابی نگرش سیستمی

بدست آورده و در خدمت شرکت قرار می‌گیرد.

با ثبت نام در این سامانه، ضمن بررسی‌ مستندات مورد نیاز ، ایمیل توضیحات و لینک درگاه ورود به سامانه پاسخگویی به سوالات این بخش برای شرکت ثبت‌نامی ارسال می‌گردد.