توان اجرا

توان اجرا

متدولوژی ارزیابی به روش   xQ

سنجش توان اجرا، خدمتي است كه ميزان تمركز و هم‌افزایی سازماني را برای دستیابی به مهمترین اهداف اندازه‌گيري نموده و مسير بهبود توان اجرای سازمان را ترسيم مي‌نمايد.

در این متدولوژی، شاخص‌هایی در خصوص میزان تمرکز کاری و هم‌افزایی در کار اندازه‌گیری می‌شوند که باعث می‌گردند سازمان تصویری واقع‌بینانه از نحوه اجرای کارها توسط همکاران خود بدست آورد.

مقدار شاخص‌های اجرا بین ۰ الی ۱۰۰ بوده (۰ ≤ xQ ۱۰۰) و متوسط درصد تمرکز و هم‌افزائی در لایه‌های فردی، تیمی و سازمانی را معین می‌سازد. اینکه مدیران ارشد بدانند بطور میانگین، افراد، تیم‌های کاری و کل سازمان تحت امرشان، چقدر از تمرکز کاری برخوردارند و چند درصد می‌توانند در کارها هم‌افزائی ایجاد کنند، بسیار حائز اهمیت است. برای اغلب مدیران مبرهن است که اجرای ضعیف کارها، باعث افزایش هزینه‌ها شده و همین امر ریسک سازمان را در شرایط اقتصادی سخت، بسیار افزایش می‌دهد. افزایش توان اجرایی، ضمانتی است برای کاهش ریسک ناشی از افزایش هزینه‌های عملیات در تمامی سازمان‌ها.

با ثبت نام در این سامانه، ضمن بررسی‌ مستندات مورد نیاز ، ایمیل توضیحات و لینک درگاه ورود به سامانه پاسخگویی به سوالات این بخش برای شرکت ثبت‌نامی ارسال می‌گردد.

کارکنان

کارکنان

 

در بخش ارزیابی مدیریت منابع انسانی، پرسشنامه‌هایی وجود دارد که با پاسخگویی به این سوالات، کارشناسان و تحلیل‌گران سامانه نتایج و ارزیابی‌ها را در خصوص ۴ حوزه :

تعلق سازمانی

رضایت کارکنان

تشکیل تیم‌های خلاق

ارزیابی نگرش سیستمی

بدست آورده و در خدمت شرکت قرار می‌گیرد.

با ثبت نام در این سامانه، ضمن بررسی‌ مستندات مورد نیاز ، ایمیل توضیحات و لینک درگاه ورود به سامانه پاسخگویی به سوالات این بخش برای شرکت ثبت‌نامی ارسال می‌گردد.